Кога да потърсим правна консултация за бизнеса?

Кога да потърсим правна консултация за бизнеса?

За много собственици на бизнес качествената консултация по различни правни въпроси би била от изключително голяма полза. За максимално доброто обслужване все повече адвокатски кантори предлагат услуги както за физически лица, така и за бизнеса. В своето развитие много адвокатски кантори пренесоха бизнеса си и онлайн. Предлагането на правни консултации онлайн е съвременното решение за много собственици на бизнес. Тук подбрахме най-честите случаи, в които е добре да потърсим юридическа консултация, независимо дали ще го направите онлайн, или във физически обект.

Регистриране на фирма

Регистрацията на фирма е първият етап от стартирането на вашия бизнес. Целият процес е съпътстван от множество документи, подавани към различни институции. В зависимост от дейността, която ще развивате, могат да настъпят множество непредвидени ситуации. Затова получаването на юридическа консултация е важна за качественото, бързо и безпроблемно преминаване по цялостната процедурата за регистрация на фирма.

Изготвяне на договори

Правилното изготвяне на договорите, съобразени изцяло с нуждите на вашия бизнес и целите, за които се подготвят, наред с това и отговарящи на всички законови изисквания, е наистина трудна задача. Договорите уреждат отношенията между фирмата ви и всички външни фирми-партньори. Те имат юридическа сила и са доказателство в съда, в случай че възникнат бъдещи спорове между страните. Ето защо е важно договорите, които сключвате, да бъдат изготвени наистина професионално. Правните услуги, от които може да се възползвате днес на добри цени, биха ви осигурили изрядни и законосъобразни договори.

Прехвърляне на фирма

Прехвърлянето на фирма или нейната продажба е далеч по-сложен процес от самата регистрация на дружеството. В зависимост от това дали е ООД, ЕООД, ЕТ, или с друга правно-юридическа регистрация, наред с дейността, която изпълнява, възникват редица процесуално-следствени действия. Това е много особена материя от гледна точка на юридическо уреждане на продажбата. Правилният правен съвет и съдействие от адвокатска кантора ще бъде дори задължителна. Процедурата по прехвърляне на фирма включва и специфично оформяне на документация по прехвърляне и продажба на дружествени дялове. За да бъдат спазени всички особености и процесът да протече без излишни такси, книжа и нерви – доверете се на качествена юридическа консултация.

Закриване на фирма

От правна гледна точка, а и от практическа такава, процесът по закриване на фирма наистина е сложен и продължителен. Процедурата по закриване на ЕООД, ООД или ЕТ изисква документи от различни държавни институции, като НАП и НОИ. Законово предвиденият срок за издаване документи от НАП например, за Удостоверение по чл. 77 от ДОПК, потвърждаващ обстоятелството, че дейността на фирмата се прекратява, е 60 дни. Това обаче не е единственият документ, процедурата има различни специфики и документоооборот, които са различни за всяка фирма. Това е важен момент от дейността на една фирма, независимо, че води към нейния край. Не забравяйте, че дори и без дейност, вие, като управител/собственик на фирмата, продължавате да носите юридическа отговорност за нея, като задължително подавате справки към съответните институции. Във ваша полза е да заличите фирмата, която вече няма да извършва дейност. Ползването на правни услуги е от огромно значение за окончателното закриване на фирмата ви от Търговския регистър.